Księgowość

Usługi księgowe

Nasze Biuro Rachunkowe wykonuje wszelkie usługi księgowe niezależnie od formy prawnej podmiotu oraz wybranej formy prowadzenia rachunkowości. O ile jest taka możliwość, doradzamy Klientom w doborze wariantu księgowego, który będzie dla Niego najbardziej optymalny. Dokonujemy odpowiednich zapisów w rejestrach i księgach, przygotowujemy deklaracje oraz informacje o miesięcznych zaliczkach na podatek dochodowy. W każdym przypadku wykonujemy usługi terminowo i rzetelnie, zgodnie z wszelkimi przepisami prawa i standardami.

Księgi handlowe

W przypadku Klientów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych lub tych, którzy wybrali pełną księgowość dla swojej działalności, oferujemy:

 • sprawdzanie dostarczanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • zaprowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia oraz jej bieżące aktualizowanie
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, którzy podlegają temu obowiązkowi
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów o dzieło i zleceń, a także deklaracji ubezpieczeniowych i rocznych deklaracji podatkowych
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku od towarów i usług [VAT-7]
 • wyliczenie kwot miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami administracji skarbowej
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Obsługujemy Klientów, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, czyli zobowiązani są do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów (KPiR). W szczególności zobowiązujemy się do:

 • sprawdzania dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • bieżącego ewidencjonowania operacji gospodarczych
 • prowadzenia ewidencji majątku trwałego i wyposażenia oraz jej bieżącej aktualizacji
 • przygotowania zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych
 • sporządzania list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji ubezpieczeniowych, a także rocznych deklaracji podatkowych
 • przygotowania miesięcznych deklaracji podatku od towarów i usług [VAT-7]
 • obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowych
 • udzielania konsultacji podatkowych i rachunkowych
 • współuczestniczenia i udzielania wyjaśnień przed organami administracji skarbowej
 • sporządzania deklaracji INTRASTAT

Ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa

Współpracujemy również z firmami, które dokonują rozliczeń podatkowych w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. W tych przypadkach:

 • sprawdzamy dostarczane dokumenty pod względem formalnym i rachunkowym
 • dokonujemy zapisów w ewidencji przychodów (ryczałt)
 • prowadzimy ewidencje sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku od towar i usług
 • przygotowujemy miesięczne deklaracje podatku od towarów i usług [VAT-7]
 • obliczamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • dokonujemy zgłoszeń podatników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • sporządzamy miesięczne deklaracje ubezpieczeniowe
 • prowadzimy ewidencje majątku trwałego i wyposażenia
 • dokonujemy rocznego rozliczenia podatku dochodowego
 • sporządzamy deklaracje INTRASTAT