Płace i kadry

Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych

Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów prowadzimy również działalność w zakresie spraw kadrowych i płacowych. W zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta może to być pełne przejęcie obowiązków działu kadr i płac jak też przyjęcie tylko niektórych elementów związanych z tym aspektem prowadzenia firmy. W ramach tej działalności oferujemy:

  • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
  • wyliczanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy,
  • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek,
  • prowadzenia księgowości płacowej,
  • dokonanie kalkulacji wynagrodzeń,
  • prowadzenie spraw kadrowo-pracowniczych,
  • sporządzanie deklaracji PFRON.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi terminami sporządzamy w związku z końcem każdego roku kalendarzowego:

  • zestawienie dotyczące przesłanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • roczne kartoteki wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych,
  • informacje o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy [PIT-11].